FREELANCER / SALASSAPITOSOPIMUS V.1.0 (ennen 17.07.2018)

 §1 Freelancerin tehtävä (1) Freelancer toimii yrityksessä anonyymisti virtuaaliprofiilin kautta ja hänen tehtävänsä on asiakkaiden innostaminen jatkuvaan keskusteluun. (2) Käyttäjän on noudatettava sääntöjä ja ohjeita joiden mukaan viestit kirjoitetaan. §2 Yleinen sopimusten täytäntöönpano (1) Freelancer varmistaa, että hänellä on pääsy tietokoneelle joka on varustettu internet yhteydellä. Työ suoritetaan ainoastaan palveluntarjoajan viestialustan kautta(viesticontrol.com). Freelancer vastaa itse internetin käyttöön liittyvistä kustannuksista. (2) Riippumaton elinkeinonharjoittaja / freelancer on tietoinen siitä, että hän suorittaa tehtäviä itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai yrittäjänä. Freelancer sitoutuu palveluntarjoajalta saamiinsa riippumattomiin toimeksiantoihin jotka hän voi milloin tahansa hyväksyä tai hylätä. Yhtiö ei ole vastuussa toimeksisaajan toimeksiannon toteuttamisesta tai palvelun tarjoamisesta. Tämä pätee erityisesti, mutta ei yksinomaan, viestien ja sisällön alalla. Riippumaton elinkeinonharjoittaja / freelancer on yksin vastuussa kirjoittamistaan viesteistä. Yhtiöllä ei ole vaikutusta jälkimmäiseen eikä se näin ollen vastaa niistä. (3) Freelancer tekee työnsä itsenäisesti. (4) Freelancer järjestää työtuntinsa itse harkitsemallaan tavalla siltä osin kuin yrityksen asettamia rajoituksia tai ehtoja ei ole. Mikäli freelancerille on annettu palveluluettelo niin työajat ovat sitovia. Freelancer ilmoittaa yritykselle mahdollisimman pian kaikista työnteon esteistä jotka kestävät viisi päivää tai pidempään. (5) Yhtiö ei ole velvollinen maksamaan freelancer-korvausta palveluista, joita ei ole tarjottu freelancerille. (6) Vapaaehtoistyöntekijä ei ole velvollinen tekemään tilauksia, kun hän suorittaa tehtäviä, joista hän on vastuussa, hänellä ei ole oikeutta antaa ohjeita yhtiön henkilökunnalle. (7) Kaikkeen alihankintaan ja/tai ulkopuolisten osallistumiseen freelancerin tehtäviin on etukäteen saatava yrityksen suostumus. §3 Maksu / laskutus / verot (1) Freelancerille maksetaan yhtiön kulloinkin voimassa olevan maksuaikataulun mukaisesti.   (2) Maksut suoritetaan kalenteriviikoittain freelancerille aina seuraavan viikon aikana. (3) Freelancer on itse velvollinen suorittamaan verot ja muut mahdolliset maksut työstään ansaitsemista voitoista ja liikevaihdosta mahdollisesti aiheutuvista veroista. (4) Freelancer on velvollinen itse ottamaan oman terveydenhuolto- ja eläkevakuutuksensa. §4 Yksityisyys / yksinoikeus (1) Freelancer sitoutuu sopimustyön aikana ja sen jälkeen salassapitovelvollisuuteen kaikista luottamuksellisista asioista ja prosesseista joita hän kokee sopimustyönsä aikana. Nämä asiat koskevat erityisesti tulevia kehityshankkeita, asiakasrekistereitä, muita yrityssalaisuuksia sisältäviä tietovälineitä, teknisen toiminnan virtaa sekä kaikkia operaattoripalveluihin ja liiketoimintastrategioihin liittyviä tietoja. (2) Edellä olevan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus koskee erityisesti yhtiön sisäistä verkkosivustoa ja tämän sivuston tietoja. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluu myös koulutusasiakirjat ja muut asiakirjat, sekä kaikki tämän sopimuksen 1 §: n mukaisen toimeksiannon tai toimeksiannon tukihakemukset jotka toimitetaan freelancereille. Salassapitovelvollisuus koskee myös kaikkea vastaanotettua ja lähetettyä sähköpostia joka sisältää yrityksen toimintaan liittyvää tietoa. (3) Korvausvaatimusten määrää ei ole rajoitettu. (4) Tämän sopimuksen 1 §: ssä tarkoitettujen tehtävien puitteissa freelancer toimii yksinomaan yhtiön nimiin. Salassapitosopimus on voimassa kuuden kuukauden ajan työtehtävien päättymisen jälkeen. §5 Kilpailun kieltäminen (1) Freelancer on velvollinen pidättymään työskentelemästä kilpaileville yritykselle ja osallistumaan tällaisen liiketoiminnan rakentamiseen tai toimintaan välittömästi tai välillisesti kolmen vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. (2) Tämän lausekkeen rikkomisesta seuraa 5000 €:n sopimusperusteinen rangaistus (viisi tuhatta euroa) ja velvollisuus korvata yritykselle aiheutuneet vahingot. §6 Erinäiset säännökset Jos jokin tämän sopimuksen sisällössä katsotaan pätemättömäksi tai se muuttuu pätemättömäksi tulevaisuudessa tai jos sopimus sisältää puutteen niin se ei vaikuta jäljellä oleviin sopimuksen kohtiin. Voimassa olevan lausekkeen korvaamiseksi tai porsaanreikien sulkemiseksi on otettava käyttöön asianmukainen säännös, joka parhaiten vastaa asetusta, jonka sopimuspuolet ovat sopineet.