FREELANCER SOPIMUS / SALASSAPITOSOPIMUS

Voimassa 01.03.2019 alkaen.

 FREELANCER SOPIMUS

Freelancer tarkoittaa tässä sopimuksessa myös operaattoria.


§1 Freelancerin tehtävä 

(1) Freelancer toimii yrityksessä anonyymisti virtuaaliprofiilin kautta ja hänen tehtävänsä on keskustella asiakkaiden kanssa. (2) Operaattorin on noudatettava sääntöjä ja ohjeita joiden mukaan viestit kirjoitetaan. 


§2 Yleinen sopimusten täytäntöönpano 

(1) Freelancer varmistaa itse, että hänellä on pääsy tietokoneelle joka on varustettu internet yhteydellä. Työ suoritetaan ainoastaan palveluntarjoajan viestialustan kautta(viesticontrol.com). Freelancer vastaa itse internetin käyttöön liittyvistä kustannuksista. 

(2) Riippumaton elinkeinonharjoittaja / freelancer on tietoinen siitä, että hän suorittaa tehtäviä itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai yrittäjänä. Freelancer sitoutuu palveluntarjoajalta saamiinsa riippumattomiin toimeksiantoihin jotka hän voi milloin tahansa hyväksyä tai hylätä. Yhtiö ei ole vastuussa toimeksisaajan toimeksiannon toteuttamisesta tai palvelun tarjoamisesta. Tämä pätee erityisesti, mutta ei yksinomaan, viestien sisältöön. Yhtiöllä ei ole vaikutusta operaattorin kirjoittamien viestien sisältöön joten yhtiö ei vastaa sisällöstä. Operaattori on itse vastuussa kirjoittamistaan viesteistä. 

(3) Freelancer tekee työnsä itsenäisesti. (4) Freelancer järjestää työtuntinsa itse harkitsemallaan tavalla siltä osin kuin yrityksen asettamia rajoituksia tai ehtoja ei ole. Mikäli freelancerille on annettu palveluluettelo niin työajat ovat sitovia. Freelancer ilmoittaa yritykselle mahdollisimman pian kaikista työnteon esteistä jotka kestävät viisi päivää tai pidempään. 

(5) Yhtiö ei ole velvollinen maksamaan freelancer-korvausta palveluista, joita ei ole tarjottu freelancerille. 

(6) Kaikkeen alihankintaan ja/tai ulkopuolisten osallistumiseen freelancerin tehtäviin on etukäteen saatava kirjallisesti yrityksen suostumus. 


§3 Maksu / laskutus / verot 

(1) Freelancerille maksetaan yhtiön kulloinkin voimassa olevan maksuaikataulun mukaisesti.   

(2) Maksut suoritetaan kalenterikuukausittain freelancerille aina vähimmäissumman(100€) täyttymistä seuraavan kuukauden seitsemänteen päivään mennessä. 

(3) Freelancer on itse velvollinen suorittamaan verot ja muut mahdolliset maksut ansaitsemistaan tuloista ja/tai liikevaihdosta mahdollisesti aiheutuvista veroista. 

(4) Freelancer on velvollinen itse ottamaan oman terveydenhuolto- ja eläkevakuutuksensa. 

(5) Pienempiä summia kuin 100€ ei laskuteta edes lopettamisen yhteydessä.


§4 Yksityisyys / yksinoikeus 

(1) Freelancer sitoutuu sopimustyön aikana ja sen jälkeen salassapitovelvollisuuteen kaikista luottamuksellisista asioista ja prosesseista joita hän kokee sopimustyönsä aikana. Nämä asiat koskevat erityisesti tulevia kehityshankkeita, asiakasrekistereitä, muita yrityssalaisuuksia sisältäviä tietovälineitä, teknisen toiminnan virtaa sekä kaikkia operaattoripalveluihin ja liiketoimintastrategioihin liittyviä tietoja. 

(2) Edellä olevan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus koskee erityisesti yhtiön sisäistä verkkosivustoa ja tämän sivuston tietoja. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluu myös koulutusasiakirjat ja muut asiakirjat, sekä kaikki tämän sopimuksen 1 §: n mukaiset toimeksiannot tai toimeksiantojen tukihakemukset jotka toimitetaan freelancereille. Salassapitovelvollisuus koskee myös kaikkea vastaanotettua ja lähetettyä sähköpostia tai yksityisviestejä jotka sisältävät yrityksen toimintaan liittyvää tietoa. 

(3) Korvausvaatimusten määrää ei ole rajoitettu. 

(4) Tämän sopimuksen 1 §: ssä tarkoitettujen tehtävien puitteissa freelancer toimii yksinomaan yhtiön nimiin. 

(5) Salassapitosopimus on voimassa yhtiön omistamien materiaalien ja tietojen osalta pysyvästi. 


§5 Kilpailun kieltäminen 

(1) Freelancer on velvollinen pidättymään työskentelemästä kilpaileville yrityksille ja osallistumaan tällaisen liiketoiminnan rakentamiseen tai toimintaan välittömästi tai välillisesti kolmen vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. 

(2) Kohdan 1 lausekkeen rikkomisesta seuraa 5000 €:n sopimusperusteinen korvausvelvollisuus (viisi tuhatta euroa) ja velvollisuus korvata yritykselle aiheutuneet vahingot tarvittaessa oikeusteitse. Edellinen ei rajaa mahdollisten korvausvaatimusten määrää oikeudessa.


§6 Erinäiset säännökset 

Jos jokin tämän sopimuksen sisällössä katsotaan pätemättömäksi tai se muuttuu pätemättömäksi tulevaisuudessa tai jos sopimus sisältää puutteen niin se ei vaikuta jäljellä oleviin sopimuksen kohtiin. Voimassa olevan lausekkeen korvaamiseksi tai porsaanreikien sulkemiseksi on otettava käyttöön asianmukainen säännös, joka parhaiten vastaa asetusta, jonka sopimuspuolet ovat sopineet.
 

Jos hyväksyt sopimuksen niin hae paikkaa alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Hae työpaikkaa

Lähettämällä viestin vahvistat hyväksyväsi oheisen Freelancer/salassapitosopimuksen ja haet paikkaa

Tämän sivuston suojauksessa käytetään reCAPTCHA-menetelmää, ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Ennen 17.07.2018 allekirjoitetun sopimuksen sisällön voit lukea tästä linkistä.

Bombay Finland